Skodje i førhistorisk tid

Måndag 7. mars 2016 kjem arkeolog og avdelingsleiar ved Godøy kystmuseum, Heidi Albertinesdatter Haugene, på vitjing til Skodje Sogelag sitt årsmøte på Gomerhuset. Haugene har lang fartstid innafor arkeologi både når det gjeld registrering av nye funn og frå arkeologiske utgravingar.

Haugene vil gje eit innblikk i korleis ein arkeolog jobbar med å finne synlege og ”usynlege” kulturminne. Det vil bli gitt ei innføring i bruk av strandlinjekurver som reiskap, for å sjå tilbake i tid, kor busetnaden var lokalisert. Haugene vil og kome inn på andre arbeidsmetodar som ein arkeolog nyttar for å vurdere, tolke og forstå eit geografisk område.

Ein vil og kome inn på lovverket og rette myndigheit i varsling, registrering og utgravingsarbeidet.

 

Aarsmoete2016 utgraving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkeologisk utgraving av steinalderlokalitet ved ny brua på Skodje. Frå venstre Trond Lødøen (Bergen museum), Ragnar Orten Lie (fylkeskommunen) og Rolf Baade. Heilt til venstre i bilete ser ein soldestasjonen for å finne funn.

Foto: Jan Aakvik